Utifrån tidrapporter eller andra underlag beräknar vi ditt företags löner, redovisar arbetsgivaravgifter, skatter och skickar kontrolluppgifter till Skatteverket. I detta innefattas även statistikuppgifter till SCB, rapporteringar till försäkringskassan, kontrolluppgifter till skattemyndigheten, årsavstämningar av sociala avgifter och källskatt samt årsavgifter till exempelvis FORA.

Tjänster som ingår i löneadministration kan bland annat vara:

  • Lönespecifikationer
  • Reseräkningar och utlägg
  • Skattedeklarationer
  • Semesterskuldsberäkningar
  • Rapportering till försäkringskassan
  • Årsuppgifter till FORA etc