Vi erbjuder dig främst internetbaserad bokföring och fakturering men även traditionell bokföring. Antingen papper i prydliga pärmar eller inskannat och lagrat online med direkt tillgång för både kund och konsult. Vi hjälper dig att hitta en lösning som är smidig för dig och ser till att du får uppdaterade rapporter varje månad.

Tjänster som ingår i bokföringen kan bland annat vara:

  • Löpande bokföring
  • Kundreskontra
  • Leverantörsreskontra
  • Avstämningar
  • Skattedeklarationer
  • Momsredovisning
  • Månadsrapporter
  • Rådgivning kring bokföringen