När räkenskapsåret är slut upprättar vi ditt företags årsbokslut och årsredovisning. Vi tar dessutom hand om både företagets och dina privata inkomstdeklarationer. Vi ser till att ta vara på dina avdragsrättigheter och hjälper dig och ditt företag att få en god skatteekonomisk planering.

Årsbokslutet är också viktigt för dig som företagare eftersom det ger dig en tydlig bild av hur det går för ditt företag. Detta gäller oavsett vilken bolagsform du bedriver. Ett bra bokslut är ett avgörande underlag vid förhandlingar med exempelvis banker, kreditgivare, kunder och leverantörer. Det är också en viktig utgångspunkt för ett bra budgetarbete och för uppföljning av lönsamhet och lönsamhetsförbättrande åtgärder.

Tjänster som ingår i bokslut och årsredovisningar kan bland annat vara:

  • Upprättande av årsbokslut
  • Delårsbokslut
  • Årsredovisningar
  • Bolagsdeklarationer
  • Inkomstdeklarationer